Loading...
دفترچه تلفن چاپ / PDF
ناحیه 1 (غرب شهرستان مشهد ، شاندیز ، طرقبه ، شهر تاریخی توس )

ناحیه 2 (شرق شهرستان مشهد، شهرستان کلات نادر )

ناحیه 3 (شهرستان سرخس )

ناحیه 4 ( شهرستان های نیشابور ، سبزوار ، قدمگاه ، عشق آباد )

ناحیه 5 ( شهرستان های قوچان ، درگز )

ناحیه 6 ( استان یزد )

ناحیه 7 (گیلان ، زنجان )

ناحیه 8 ( تهران ، قزوین ، همدان ،مازندران، مرکزی )

ناحیه 9 (شمال استان کرمان ، جنوب و جنوب شرقی استان یزد)

ناحیه 10 ( شمال غربی مشهد ، ملک آباد ، فریمان )

ناحیه 11 ( جنوب خراسان جنوبی ، استان سیستان وبلوچستان )

ناحیه 13 (خراسان شمالی ، گلستان )

ناحیه 14 ( اصفهان ، لرستان ، چهار محال و بختیاری )

ناحیه 15 (فارس، کهکیلویه وبویراحمد، خوزستان، بوشهر و هرمزگان )

ناحیه 16 ( خراسان رضوی : شهرستان تربت جام )

ناحیه 17 ( بانوان ایران )

ناحیه 18 ( میان جلگه ، گلبو ، ده نو ، ذمه ، ریگی ، کدکن ، سلطان آباد )

ناحیه 19 ( جنوب خراسان رضوی )

ناحیه 20 ( شهرستان های چناران ، گلبهار ، گلمکان )

ناحیه 21 ( آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل )

ناحیه 22 ( استان سمنان ، گلستان )

ناحیه 23 ( استان هرمزگان )

ناحیه 24 ( استان خراسان جنوبی )

ناحیه 25 ( مرکز استان کرمان )

جلسات شناور (اطلاعات عمومی)